Bezpieczeństwo

Ochrona poufności danych klientów

Firma ARWIN chroni Państwa dane osobowe przesyłane w ramach transakcji internetowych. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia udostępnionych przez Państwa danych osobowych, oraz, w miarę możliwości, do używania tych danych tylko w sposób przez Państwa określony.
Celem niniejszego oświadczenia jest powiadomienie Państwa o zasadach ochrony danych osobowych zbieranych podczas transakcji internetowych i telefonicznych oraz o dostępnych Państwu opcjach wyboru sposobu zbierania i wykorzystywania tych informacji przez firmę ARWIN
Odnośnik do niniejszego oświadczenia znajduje się na dole każdej strony każdej witryny, do której ma ono zastosowanie, oraz we wszystkich innych miejscach, w których wymagane jest podanie danych osobowych. Oświadczenie to wyjaśnia także procedury ochrony danych, informuje o Państwa prawach dostępu do nich oraz wymienia pracowników firmy ARWIN, którzy odpowiedzą na Państwa pytania na temat tego oświadczenia oraz zaoferują pomoc w innych kwestiach.

Zbieranie i wykorzystywanie danych naszych klientów

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez ARWIN
Dane objęte niniejszym oświadczeniem są danymi osobowymi przesyłanymi w czasie transakcji internetowej oraz telefonicznej z firmą ARWIN

Dane osobowe

ARWIN zbiera dane osobowe przy:
• zarejestrowaniu do serwisu firmy ARWIN,
• dokonywaniu zakupów przez Internet,
• przesyłaniu nam pytań lub komentarzy,
• zwracaniu się o informacje lub materiały,
• wypełnianiu ankiet internetowych,
• uczestniczeniu w promocjach, nagrodach, loteriach lub konkursach internetowych.
Zbierane dane mogą obejmować nazwisko, adres, dane dla fakturowania lub dostawy, adres e-mail, dane o odbiorcy prezentu oraz dane karty kredytowej. ARWIN używa danych osobowych w celu rejestracji klientów w programach; tworzenia kont i zarządzania nimi; przetwarzania, realizowania i monitorowania zamówień; odpowiadania na e-maile; wysyłania zamówionych informacji.

Wiadomości od firmy ARWIN (w tym reklamy)

ARWIN może wysyłać e-maile dotyczące zamówień, konta użytkownika lub zawierające odpowiedzi na zadane pytania. ARWIN może także wysyłać e-maile z informacjami oraz promocjami produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować, o ile nie zaznaczą Państwo, że sobie tego nie życzą. Zawsze mają Państwo możliwość powiadomienia nas o zgodzie lub odmowie otrzymywania e-maili reklamowych przy rejestracji do serwisu, przy przesyłaniu nam danych osobowych oraz przy otrzymywaniu od nas e-maili. Jeśli zdecydują się Państwo nie otrzymywać takich e-maili reklamowych, mogą Państwo nie otrzymać w przyszłości specjalnych i cennych ofert. Opcja rezygnacji dotyczy tylko e-maili reklamowych. Uważamy za konieczne wysyłanie e-maili dotyczących Państwa konta lub zamówienia.
Wszystkie e-malie reklamowe wysyłane przez firmę ARWIN informują o sposobie zrezygnowania z otrzymywania dalszych takich e-maili. Użytkownik może zawsze zmienić preferencje otrzymywanej poczty elektronicznej.
Firma ARWIN kontaktuje się z klientami głównie za pomocą poczty elektronicznej. Czasami mogą one wykorzystać do tych celów także pocztę tradycyjną, komunikaty SMS lub inne media.
W zawierającej reklamę wiadomości e-mail od firmy ARWIN znajdą się informacje o sposobie rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości tego typu.

Dane innych osób

Otrzymane dane innych osób (zwykle adresy e-mail) wykorzystujemy zgodnie z życzeniem danego użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych

Firma ARWIN nie sprzedaje i nie wypożycza danych osobowych przesłanych za pośrednictwem witryny internetowej.
Firma ARWIN może ujawnić dane osobowe bez zgody danego użytkownika na podstawie przepisów lub postanowienia sądu, w ramach współpracy z organami ścigania, lub w celu ochrony majątku lub praw umownych firmy ARWIN.
Firma ARWIN zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych w związku ze sprzedażą lub przekazaniem całej firmy lub jej majątku albo ich części. W przypadku sprzedaży lub przekazania firmy, ARWIN umożliwi Państwu zastrzeżenie Państwa danych osobowych. Może to oznaczać, że nowa organizacja nie będzie mogła dalej świadczyć Państwu usług lub oferować produktów oferowanych przez firmę ARWIN

Inne dane – znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Firma ARWIN automatycznie otrzymuje i zapisuje na swoich serwerach dane pochodzące z przeglądarek odwiedzających witrynę, w tym adres IP komputera odwiedzającego oraz inne informacje, wykorzystując znaczniki kontekstu klienta (cookies).
Dane takie, pochodzące z tysięcy odwiedzin witryny, są agregowane i analizowane razem. Umożliwia to poznanie tendencji odwiedzin witryn firmy ARWIN, oraz określenie najpopularniejszych elementów oraz danych dostępnych na tych witrynach.
Możemy także zbierać i zapisywać dane o odwiedzanych stronach naszej witryny, oraz wiązać je z danymi osobowymi, aby dostosować zawartość witryny do preferencji użytkowników. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli świadczyć lepsze usługi, dostarczając więcej interesujących elementów i usuwając informacje niepotrzebne. Jednakże mają Państwo możliwość poinformowania nas o tym, że nie życzą sobie wykorzystywania takich informacji w przyszłości.

Ochrona Państwa danych

W celu zapobieżenia niedozwolonemu dostępowi, zachowania rzetelności danych oraz zapewnienia ich właściwego wykorzystania, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia, które chronią dane zbierane poprzez Internet. Ponadto stale oceniamy nowe technologie pod kątem zabezpieczania danych. Pracownicy firmy ARWIN są przeszkoleni w stosowaniu tych zasad. Każdy z naszych pracowników jest informowany o naszej polityce, zasadach i wskazówkach dotyczących zachowania poufności.
Jednakże oprócz naszych starań, także do Państwa należy właściwa ochrona własnych danych. Zachęcamy Państwa do dokładnego zabezpieczania własnych danych podczas żeglowania po Internecie. Przede wszystkim należy często zmieniać hasła, używając połączenia liter i cyfr, oraz korzystać z przeglądarki zabezpieczającej przesyłane dane.

Wspólnoty wirtualne

Na niektórych z witryn firmy ARWIN mogą Państwo uczestniczyć w forach dyskusyjnych. Prosimy o powściągliwość przy ujawnianiu danych osobowych podczas korzystania z tych usług. Ujawnione dane, takie jak nazwisko i imię, nazwa członkowska czy adres e-mailowy, mogą być zbierane i wykorzystywane przez inne osoby do wysyłania niepożądanych wiadomości pocztą elektroniczną. Usługi te są dostępne dla wszystkich. Publikowane na nich wiadomości są widoczne dla wszystkich uczestników i nie są chronione. ARWIN nie może nadzorować uwag wysyłanych przez inne osoby podczas korzystania przez Państwa z tych usług. Mogą Państwo uznać, że uwagi te są obraźliwe, szkodliwe lub nieprawdziwe.

Odnośniki do innych witryn

Niektóre z witryn firmy ARWIN zawierają odnośniki do innych witryn. Firma ARWIN nie ponosi odpowiedzialności za politykę poufności danych stosowaną przez inne witryny. Firma ARWIN zachęca Państwa do sprawdzenia zasad zachowywania poufności danych przez te witryny.

Aktualizacja danych

Jako zarejestrowany członek www.sklepartis.pl lub innej usługi internetowej firmy ARWIN, mogą Państwo po zalogowaniu się przeglądać i aktualizować swój profil w razie zmiany danych osobowych. Oprócz tego mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail z żądaniem zmiany Państwa danych lub ich kopii utworzonej podczas odwiedzania przez Państwa naszej witryny. Możemy naliczać nominalną opłatę za udzielanie takich informacji. Postaramy się, aby Państwa prośby zostały pozytywnie rozpatrzone. W celu zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem, wymagany jest przy tym Państwa dowód tożsamości.

Kontakt z firmą ARWIN

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące poufności Państwa danych podczas używania witryny firmy ARWIN można otrzymać kontaktując się z nami. Firma ARWIN chętnie wyjaśni wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące naszej polityki poufności danych.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o poufności

Firma ARWIN zastrzega sobie prawo do periodycznej modyfikacji niniejszego oświadczenia, poprzez zamieszczanie łatwo widocznego zawiadomienia na tej stronie, lub, w przypadku znaczącej zmiany, zawiadomienia pocztą elektroniczną wszystkich klientów, których dane znajdują się w naszej bazie.
Niniejsze oświadczenie o poufności zostało ostatni raz zmienione dnia 14 Stycznia 2017 roku.